avex Dance Master Instructors

avex Dance Master Instructors avex Dance Master Instructors
MANABU

DIRECTOR
MANABU

 • AkiLA
 • EISAKU
 • Emily
 • ISAO
 • KAORI
 • KUNI
 • MACCO
 • MIO
 • RYOTARO
 • SACHIE
 • SHO-JI
 • SUMITO
 • TAISHI
 • TaTzya
 • UTAKO
 • YU
 • yui
 • yukie
 • りょー
 • 佳奈
HIRO

DIRECTOR
HIRO

 • AKIYO
 • EISAKU
 • Emily
 • ISAO
 • katsura
 • NAO
 • OKAJI
 • PSYCO
 • SAKI
 • Shinji
 • shu
 • カトゥー
 • タイガー